Biggles - vzdušný komordor

(meziválečné období)

 

V Indickém oceánu se potápí lodě vezoucí válečný materiál a Biggles zjistí, že jsou potápěny záměrně ponorkou, která má základnu někde v Mergujském souostroví. Spolu s Algym a Gingerem se dostávají na její stopu. Loď, která je na ni měla přivést je potopena a ponorka odplouvá na základnu. Biggles zjišťuje, že leží na Sloním ostrově. S Gingerem se tam vydává a zajišťuje její zničení.


Tato kniha se skládá z jednoho uceleného příběhu. Děj knihy nás tentokrát zavede do tropického Merguiského souostroví, obývaného zlověstnými Dajaky.V krátkém časovém úseku se poblíž Sloního ostrova potopily čtyři lodě. Což příde Bigglesovi podivné a kontaktuje plukovníka Raymonda. A tak se Biggles spolu se svými věrnými kamarády Algym a Gingerem vydají do místa dění. Biggles v nitru ostrova najde ponorkovou základnu nepřítele. Vydá se jí s Gingerem prohledat, na chvíli jsou v základně uvězněni, ale daří se jim odeslat pásmový signál pro letectvo.Ostrov se otřásá výbuchy a příběh dobře končí. Doma jim je vyjádřen dík od Admirála.

  HODNOCENÍ:* * * * /5*

  ( Tomáš Vejvoda )