Stalheinova proměna   

 

Přestože za války byl EvS odporný německý důstojník, po válce se z něj stává uhlazený elegán, který absolutně (nejsem Bertie) ignoruje své nadřízené a dělá si z nich legraci. Jako příklad bych mohl uvést Zorotova. Kdo se mi opravdu protiví, je zrádce Olsen (Bigglesova finská válka). V knize Biggles – berlínská mise vysvětluje Stalhein Bigglesovi, proč odmítl spolupracovat s profesionálními zabijáky: zavražděn měl být Biggles (což se zcela jistě nemohlo povést) a Stalhein se cítil víc vojákem než vrahem. Chtěl jsem vyjádřit to, během let vzniká mezi Stalheinem a Bigglesem jistý respekt.